De geschiedenis van ons bedrijf

l’Herbier du Diois is ontstaan op de boerderij “Gaec le Touret” in het gehucht Vachères en Quint. Het landbouwbedrijf is halverwege de jaren zeventig opgezet door de families Wartena en Schook en de familie Vink heeft zich in 1979 daarbij aangesloten. Naast het houden van geiten en walnotenteelt werd er vanaf dat moment kruidenteelt aan de productie toegevoegd en kon “Touret” zich de eerste biologische kruidenkwekerij in de streek noemen. Aanvankelijk werden de streekkruiden in de natuur gezocht en zo mogelijk vermenigvuldigd en verder gekweekt. Andere kruiden werden wild geplukt. l’Herbier du Diois stimuleert tot op de dag van vandaag zijn producenten vanuit een gemengd bedrijf te opereren.

73

Employés

11 050 000 €

de chiffre d’affaire

350

fournisseurs

195

clients internationaux

Vandaag: de kern van een duurzame en biologische landbouw

De groeiende vraag naar biologische kruiden en de uitbreiding van het assortiment hebben er toe geleid dat de eigen productie en de kruidensoorten van “ leTouret” niet toereikend bleken in verhouding tot de vraag. Zelfs de oprichting van een kruiden coöperatieve – Plantes Aromatiques et Médicinales du Diois – bleek daar niet aan te kunnen voldoen, zodat er elders naar nieuwe en gelijkgezinde bronnen gezocht moest worden. Naast eigen productie en samenwerking met andere verbouwers heeft l’Herbier du Diois zich toegelegd op de verwerking van biologische planten zoals snijden, malen, samenpersen, van bacteriën ontdoen of verpakken.

Onze klanten zijn voornamelijk apothekers, drogisten, de farmaceutische industrie, cosmetica bedrijven, bakkerijen, slagerijen en de voedselindustrie, zowel in Frankrijk als in het buitenland. Onze langdurige aanwezigheid op dit specifieke terrein, onze vakkennis en ervaring evenals onze duurzame relaties en samenwerking met producenten , hebben l’ Herbier du Diois een centrale plaats in de biologische kruidenwereld gegeven.

Ons bedrijf tracht zijn duurzaamheidsprincipes niet alleen over te dragen aan zijn lokale kruidenverbouwers maar ook aan kleine Franse landbouwbedrijven en buitenlandse producenten.

Zo hebben we bijvoorbeeld in 2007 bijgedragen aan de oprichting van het kwaliteitsmerk “ Bio Solidaire” met als belangrijkste product in onze streek: de lindebloesem. Door de menselijke relatie centraal in onze verplichtingen en doelstellingen te plaatsen, vertaalt zich dat ook in de wijze waarop wij de betrekkingen met onze werknemers onderhouden.

Wij proberen voor en met hen optimale werkomstandigheden te creëren in een zo’n aangenaam mogelijke werkomgeving, naar een evenwicht tussen werk en privéleven te streven: een werkweek van 35 uur in 4 dagen, de mogelijkheid te bieden voor permanente educatie en opleidingen (talen, diploma ‘s rijbewijzen, cursussen…), betaling van een aanvullende collectieve ziekteverzekering en het organiseren van het bezoeken van of deelnemen aan sportieve of culturele manifestaties .

Daar kunnen we aan toevoegen dat l’Herbier du Diois sinds enkele jaren gehuisvest is in een houten ecologisch gebouw, geïsoleerd met stro en voorzien van zonnepanelen waardoor het met een positief energieverbruik tot de ecologische avant-garde behoort.

Toekomstplannen: actieve deelname aan de uitbreiding van de biologische landbouw en de duurzaamheid

Door middel van zijn eigen landbouwbedrijf “La Croix” kan l‘Herbier du Diois nog dagelijks zijn kennis en vaardigheden uitvoeren en deze toepassen op zijn landbouwgronden in de Diois. Onze doelstelling is onze kennis en vaardigheden op het gebied van de kruidenteelt voortdurend uit te breiden en te vernieuwen. Maar ook door trouw te blijven aan onze wortels door nieuwe lokale kruiden verbouwers en ook nationale of internationale producenten te laten profiteren van onze kennis, ervaringen en bevindingen. Zodoende proberen we efficiënt bij te dragen aan de ontwikkeling van de biologische kruidenteelt.

Binnen onze doelstelling kijken we niet voor elke prijs naar de rentabiliteit: we zoeken eerder naar een harmonie tussen onze economische bedrijfsontwikkeling, noodzakelijk voor de correcte ontwikkeling van onze activiteit en het scheppen van werkgelegenheid, en een duurzame en solidaire tevens solide vooruitgang. Aldus creëren we met onze boeren een stabiel partenariaat op basis van meerjarige kruidenverbouw in een gecoördineerde samenwerking. We eisen nooit een exclusief contract en propageren het gemengde bedrijf;

Vanuit ecologisch standpunt besteden we op een breed terrein ruim aandacht aan het vervoersbeleid van zowel ons personeel als van onze producten. Via vervoerpremies stimuleren we het gebruik van rijwielen en installeren we elektrische oplaadplaatsen.

We recyclen een maximum van onze afvalproducten en schakelen alle onnodige verpakking zoveel mogelijk uit. Rond ons bedrijf verwezenlijken we een ruime biodiversiteit met planten, vogels en verschillende waterplekken.