Bio certificaten

Het gehele assortiment van l’Herbier du Diois is door Ecocert gecertificeerd. Een aantal planten heeft bovendien een extra of specifiekere certificering (Biosuisse, Jas, enz.) volgens de eisen van bepaalde landen (Zwitserland, Japan, Zweden…). Deze biologische keurmerken verlangen alle een controle en een engagement vanaf de productie tot en met de verwerking:Het regelmatige testen en analyses maken door erkende laboratoria valt daar eveneens onder.

ECOCERT is een door de staat erkend controle en certificatie bedrijf. Het controleert de biologische en ecologische normen en waarden zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Onze verschillende certificatie engagementen

Europees AB keurmerk is een Europees keurmerk dat de verwerkende handel en industrie in staat stelt een gecontroleerde biologische herkomst te garanderen.

BIO SUISSE is de Zwitserse organisatie voor de biologische landbouw. Producenten die dit specifieke keurmerk dragen voldoen aan de uitgebreidere voorschriften en eisen van deze in hoog aanzien staande controleorganisatie.

JAS (JAPANESE AGRICULTURE STANDARD) eist naast strenge regels voor de biologische productie een uitvoerige beschrijving en controle van elke verwerkende handeling na de oogst. l’Herbier du Diois was de eerste kruidenproducent en verwerker die het Jas keurmerk toegewezen kreeg.

DEMETER is een waarborg dat het product volgens de bio-dynamische landbouwmethoden gekweekt is; de methode (Steiner) die in het bijzonder afgestemd is op het respect en de ritmes van de natuur, de aarde en de kosmos.

FLO (Fairtrade Labelling Organisations International) is een internationale organisatie die standaard lijsten voor een evenwichtige/rechtvaardige landbouw opstelt en die zowel producenten als handelaren die dit keurmerk voor hun producten wensen, kan certificeren. Zij kan vervolgens hun producten van een FLO etiket voorzien, zoals die van Max Havelaar, indien zij de FLO voorschriften respecteren, zoals een rechtvaardige en correcte vergoeding voor de boeren in de derde wereldlanden om hen zodoende een duurzamere landbouw te garanderen.

Dit is in Frankrijk het FLO merk voor de producenten, verwerkers en handelaren in de niet derdewereldlanden en vooral in Frankrijk. Hun opzet is een hechte(re) samenwerking te garanderen tussen de producent en het bedrijfsleven.