Bio certificaten

Het gehele assortiment van l’Herbier du Diois is door Ecocert gecertificeerd. Een aantal planten heeft bovendien een extra of specifiekere certificering (Biosuisse, Jas, enz.) volgens de eisen van bepaalde landen (Zwitserland, Japan, Zweden…). Deze biologische keurmerken verlangen alle een controle en een engagement vanaf de productie tot en met de verwerking:Het regelmatige testen en analyses maken door erkende laboratoria valt daar eveneens onder.

ECOCERT is een door de staat erkend controle en certificatie bedrijf. Het controleert de biologische en ecologische normen en waarden zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Onze verschillende certificatie engagementen

ECOCERT is een controle- en certificeringsbedrijf erkend door de openbare autoriteiten. Het grijpt onverwacht of gepland in het veld in om ervoor te zorgen dat de specifieke normen voor biologische landbouw worden nageleefd.

Met het EUROPEES LABEL kunnen professionals hun producten identificeren volgens de specificaties van de biologische landbouw.

BIO SUISSE is de Zwitserse organisatie voor de biologische landbouw. Producenten die dit specifieke keurmerk dragen voldoen aan de uitgebreidere voorschriften en eisen van deze in hoog aanzien staande controleorganisatie.

JAS (JAPANESE AGRICULTURE STANDARD) eist naast strenge regels voor de biologische productie een uitvoerige beschrijving en controle van elke verwerkende handeling na de oogst. l’Herbier du Diois was de eerste kruidenproducent en verwerker die het Jas keurmerk toegewezen kreeg.

DEMETER is een waarborg dat het product volgens de bio-dynamische landbouwmethoden gekweekt is; de methode (Steiner) die in het bijzonder afgestemd is op het respect en de ritmes van de natuur, de aarde en de kosmos.

FLO (Fairtrade Labelling Organisations International) is een internationale organisatie die standaard lijsten voor een evenwichtige/rechtvaardige landbouw opstelt en die zowel producenten als handelaren die dit keurmerk voor hun producten wensen, kan certificeren. Zij kan vervolgens hun producten van een FLO etiket voorzien, zoals die van Max Havelaar, indien zij de FLO voorschriften respecteren, zoals een rechtvaardige en correcte vergoeding voor de boeren in de derde wereldlanden om hen zodoende een duurzamere landbouw te garanderen.

FOR LIFE getuigt van bedrijven die de lat hoger leggen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, en die duurzame ontwikkeling bevorderen, zowel lokaal als stroomopwaarts in hun sector.

Deze bedrijven verbinden zich ertoe:

– naar meer sociale verantwoordelijkheid door zijn economisch model te oriënteren op verantwoorde praktijken;
om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bieden om het welzijn van werknemers te verbeteren.
– het milieu, de biodiversiteit en het klimaat respecteren door verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen voor het milieu en geleidelijk duurzame productiemethoden toe te passen.
– handelen voor duurzame lokale ontwikkeling door lokale banen te creëren en de territoriale wortels van het bedrijf te ontwikkelen.
– verantwoorde aankooppraktijken integreren op basis van een respectvolle dialoog met de producenten en samenwerken met partners om verantwoorde sociale en milieupraktijken te bevorderen.

FAIR FOR LIFE certificeert fairtradeproducten binnen verantwoorde sectoren. Dankzij langdurige commerciële partnerschappen en een eerlijke vergoeding zijn producenten actoren in hun eigen ontwikkeling. Bedrijven gaan respectvolle relaties aan en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en respect voor het milieu in de hele toeleveringsketen.

“De term ‘koosjer’ verwijst naar een dieet dat voldoet aan de joodse voedingsnormen. Het is de kasjroet van de tafel en van voedsel die de voedselcode van het jodendom is. Het brengt enerzijds alle criteria samen om een ​​voedingsmiddel (dier of plant) aan te duiden als toegestaan ​​of niet voor consumptie, en anderzijds alle wetten die toelaten dat ze worden bereid of geschikt gemaakt voor consumptie.

Kosher-certificering bestaat daarom uit het valideren van materialen en productieprocessen binnen het bedrijf. Voedsel dat in overeenstemming is met deze wetten wordt dan koosjer, “geschikt” of “geschikt” voor consumptie genoemd, en wordt vermeld op een door de rabbijn afgegeven certificaat “.

ISO 22000 is een referentiesysteem gericht op het waarborgen van de controle van de voedselveiligheid van onze planten en specerijen. L’Herbier du Diois zet zich in voor een vrijwillige kwaliteitsaanpak. Een onafhankelijke externe instantie zorgt voor de juiste toepassing van de eisen van de norm en certificeert het bedrijf één keer per jaar.